Livea har inngått samarbeidsavtale med Volvat Medisinske Senter.

Volvat Medisinske Senter er et av landets ledende private helseforetak.
Volvat skal være et supplement og et alternativ til det offentlige helsevesen.
De har mer enn 25 års erfaring med drift av helsetjenester og har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering.

Volvat tilbyr konsultasjoner hos allmennleger og spesialister innenfor de fleste fagområder. I tillegg tilbys et bredt spekter av kirurgiske inngrep og fysioterapi.

Dersom man som Livea deltaker har sykdomstilstander man trenger oppfølging og veiledning til i forbindelse med vektreduksjonen, kan Livea sette deltaker i kontakt med riktig helsepersonell ved Volvat Medisinske Senter.

Mer informasjon om Volvat Medisinske Senter finner du her.