Elisebeth før og etter

Elisebeth gikk ned 30 kg og kom seg tilbake i jobb ved hjelp av Livea.